Ventilatieprincipe

Ventilatie voor werk- en recreatieruimtes.

Ventilatie verbetert het thermische en atmosferische binnenklimaat wat betreft de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid van vreemde/schadelijke stoffen en deeltjes. De ventilatiegroepen van Airmaster worden volgens behoefte gestuurd (DCV – Demand Controlled Ventilation) en zijn ontwikkeld volgens de twee verschillende inblaasprincipes: het coanda principe en het verdringingsprincipe. 

Het coanda principe

Bij het coanda principe wordt gestreefd naar een effectieve ‘verdunning’ van de kamerlucht met verse lucht. Het wordt ook wel vermengingsventilatie genoemd, omdat de kamerlucht wordt vermengd met verse buitenlucht. 

Het coanda-effect

De verse lucht wordt met relatief hoge snelheid naar binnen geblazen en ‘kleeft’ aan het plafond voordat de lucht langzaam omlaag valt – het coanda-effect.

Door het coanda-effect wordt de kamerlucht meegenomen, wat zorgt voor een effectieve vermenging van verse lucht en kamerlucht. Het meenemen van de kamerlucht zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de ruimte. De luchtsnelheid van de ingeblazen lucht wordt laag gehouden om het ontstaan van tocht te vermijden.

Een juiste installatie en inregeling van de unit zijn van groot belang voor het vermijden van tocht.

Demo van het coanda-effect

De worp van ophangmodellen

Inblaasprincipes van hangende ventilatie-unit

Hangende ventilatie-unit

Alle ophangmodellen werken volgens het coanda effect: de lucht wordt tegen het plafond geblazen en valt dan langzaam naar beneden.

De AM 1000 is beschikbaar met lamellen die de worp automatisch aanpassen aan het gevraagde luchtvolume en aan de afmetingen van het lokaal.

Airmaster Ventilatie

Hangende ventilatie-unit – de worp van opzij gezien

De worp bij staande modellen

De verse lucht wordt in dit geval in opwaartse richting in de ruimte geblazen, waarbij eveneens het coanda effect wordt benut.

Verstelbare lamellen in het inblaasrooster

De vloermodellen AM 900 en AM 1200 hebben verstelbare lamellen in het inblaasrooster. Op basis van de grootte van het vertrek kan de openingshoek naar wens worden afgesteld om tot een optimale worp te komen.

De worp kan gemakkelijk worden aangepast door de positie van de lamellen in het inblaasrooster of de openingshoek te wijzigen.

Inblaasprincipes van Airmaster ventilatie

De verse lucht wordt in dit geval in opwaartse richting in de ruimte geblazen, waarbij eveneens het coanda effect wordt benut.

Vloermodel AM 900 met coanda effekt

Vloermodel AM 900 met coanda effekt

Vloermodel AM 1200 als ruimtescheider

Ventilatie: Vloermodel AM 1200 als tussenwand volledig vrijstaand geplaatst. De luchtstroming en -richting worden met verstelbare roosters aangepast.

Het verdringingsprincipe

Ventilatie verdringingsprincipe

Vloermodel AM 900 - verdringingsprincipe met het inblaasrooster aan de onderkant van de unit.

Vloermodel AM 900 van Airmaster is ook verkrijgbaar als verdringingsmodel. Bij het verdringingsprincipe wordt de verse lucht op lage snelheid ter hoogte van de vloer in de ruimte geblazen. De ingeblazen verse lucht heeft een temperatuur die enkele graden lager is dan de kamertemperatuur.

Het verschil in dichtheid tussen de koele en de warme lucht zorgt ervoor dat de lucht over de hele vloer wordt verdeeld. Door de lage inblaassnelheid ontstaat er geen tocht in de ruimte.

Vloermodel Airmaster AM 900

Vloermodel AM 900 - verdringingsprincipe.