Decentrale ventilatie met warmteterugwinning

Voordelen van decentrale ventilatie van Airmaster

Decentrale ventilatie van Airmaster zijn zelfstandig werkende wtw-units, waarbij alles in één apparaat gecombineerd wordt. De decentrale ventilatie-unit wordt doorgaans vlakbij een buitenmuur gemonteerd zodat er slechts korte kanalen door de buitenmuur gaan voor toevoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. Er kunnen echter bouwkundige redenen zijn om de ventilatie-units verder het gebouw in te plaatsen. De meeste modellen kunnen ook voorzien worden van kanaalaansluitingen zodat ze volledig in het vals-plafond kunnen ingewerkt worden.

Wat regeling betreft zijn er verschillende mogelijkheden: van een eenvoudig bedieningspaneel per unit tot een internetgestuurde regeling of integratie in een gebouwenbeheersysteem. 

Laag energieverbruik, gedifferentieerde bedrijfstijden, eenvoudige aanpassing aan individuele behoeften en installatie in fases zijn enkele redenen om de voorkeur te geven aan decentrale in plaats van centrale ventilatie. En het is niet nodig om in te leveren op de regeling: die kan centraal worden gestuurd.

Ook wat de installatie betreft zijn er allerlei mogelijkheden. De unit kan zichtbaar worden geïnstalleerd, of geïntegreerd in het plafond.

Er hoeft geen ruimte vrij te worden gehouden voor technische ruimtes of kanalen. Een verbouwing kan in fases worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een verdieping of slechts enkele ruimtes per keer. Zo kan worden voorkomen dat een heel gebouw ontruimd hoeft te worden tijdens de verbouwingen. 

Decentrale wtw-units worden in de ruimte zelf gemonteerd en bedienen m.a.w. uitsluitend de brandcompartimenten waarin ze geïnstalleerd zijn. In het algemeen kunnen de decentrale ventilatie-units worden geïnstalleerd zonder het doorbreken van brandscheidingen in het gebouw, zodat er geen extra maatregelen vereist zijn voor de beveiliging tegen verspreiding van brand en rook. Dus geen extra kosten voor installatie, plaatsing en onderhoud van brandkleppen, en bovendien is er geen kanalennetwerk dat gereinigd moet worden.

1. Vraaggestuurde decentrale ventilatie per ruimte

Decentrale ventilatie voorziet in individuele behoeften en maakt het mogelijk om het binnenklimaat naar wens aan te passen. Elke ruimte kan volgens behoefte worden gestuurd. Als er aan het einde van de dag bijvoorbeeld maar één ruimte wordt gebruikt, kan de ventilatie in de andere ruimtes prima worden uitgeschakeld. De units kunnen op verschillende manieren worden bestuurd, bijvoorbeeld met timers, CO2-sensoren of bewegingssensoren.

decentrale ventilatie
warmteterugwinning

2. Energiezuinige ventilatie met hoge warmteterugwinning

Een decentrale ventilatie-unit van Airmaster wordt meestal vlakbij een buitenmuur geplaatst. Op die manier wordt energieverlies bij transport van de buitenlucht voorkomen. De zeer efficiënte tegenstroomwarmtewisselaar van Airmaster levert een rendement tot 85% gemeten als droog rendement in overeenstemming met EN308, en tot wel 95% als condensatie wordt meegerekend. Dat draagt bij aan een hoge warmteterugwinning en een zeer energiezuinige ventilatie. Er zijn geen lange ventilatiekanalen nodig waardoor er slechts minimaal warmteverlies is (transmissieverlies).  

3. Voorkom geluidshinder met decentrale ventilatie

Geluid is een belangrijk onderdeel van comfortventilatie en dat is een uitdaging die Airmaster heeft opgelost.

Airmaster gebruikt efficiënte EC-motoren die zorgen voor een laag energieverbruik, optimale werking van de ventilatiegroep en een laag geluidsniveau. Dankzij verschillende ontwikkelingen biedt Airmaster een vrijwel geluidloze ventilatie.

De decentrale ventilatie-units van Airmaster vereisen geen kanalennetwerk. Dat betekent dat hoge drukvallen worden vermeden, wat normaal gesproken zorgt voor geluidshinder en een hoog energieverbruik.

Voorkom geluidshinder met decentrale ventilatie
Comfortkoeling en gezond binnenklimaat

4. Comfortkoeling zorgt voor een aangename kamertemperatuur

Hoewel Airmaster-ventilatie-units geen verwarmings- of airconditioningstoestellen zijn, kunnen ze tot op zekere hoogte toch bijdragen aan de regeling van de kamertemperatuur. Bij deze volautomatische regeling wordt de buitentemperatuur gebruikt voor koeling al deze lager is dan de kamertemperatuur, deels door bypass van de warmtewisselaar, deels door nachtkoeling. Wanneer er behoefte is aan verdere koeling kunnen de meeste decentrale ventilatie-units van Airmaster worden voorzien van een koelmodule waarmee de inblaastemperatuur verder kan worden verlaagd. De speciaal ontwikkelde koelmodules zijn ontworpen om de temperatuur van de lucht van buiten te verlagen met maximaal 15°C voor de meest comfortabele inblaastemperatuur. De koelmodules worden volgens behoefte gestuurd en koelen de lucht alleen zo veel als nodig is en wanneer dat nodig is.

5. De snelste en meest flexibele installatie op de markt

Een decentrale ventilatie-unit is gemakkelijk en snel te installeren. De ruimte hoeft maar een paar uur vrijgemaakt te worden voor installatie van de decentrale ventilatie unit die direct na montage gebruiksklaar is. De simpele montage zorgt voor veel vrijheid doordat het dagelijks gebruik van een ruimte niet langdurig verstoord hoeft te worden. Zodoende kunnen de montagekosten laag worden gehouden.

onderhoud van de decentrale ventilatie units

6. Airmaster heeft het onderhoud van de decentrale wtw-units eenvoudig gehouden

Het onderhoud van de unit is minimaal. Alle onderdelen van de unit zijn van de hoogste kwaliteit en het algemene onderhoud bestaat in principe alleen uit het 1-2 keer per jaar de filters vervangen.

Een ventilatie-unit van Airmaster is gemaakt om lang mee te gaan en is tegelijkertijd een systeem dat slechts minimaal onderhoud behoeft om een lange levensduur te bereiken. Zoals bij alle mechanische apparatuur is enig onderhoud toch aanbevolen. Zowel om de levensduur van de unit te verlengen, als voor het behoud van een optimaal binnenklimaat als voor een minimaal energieverbruik gedurende de volledige levensduur.

Om onze klanten een goede ervaring met onze decentrale ventilatie-units te kunnen bieden, inclusief een laag elektrisch verbruik en een optimaal binnenklimaat, bieden wij een aantal diensten, zowel op locatie als online.