Airlinq® Online

De decentrale ventilatie-units van Airmaster kunnen individueel worden bestuurd met bijvoorbeeld een Orbit of een Viva paneel in elke ruimte. Maar bij een groot aantal ventilatie-units is een centrale besturing veel praktischer. Daarom bieden wij Airlinq® Online om de ventilatiegroepen centraal te kunnen besturen en beheren. Met onze Airlinq® Online API heeft u bovendien de mogelijkheid om de regeling van Airmaster decentrale ventilatie-units te integreren in uw gebouwenbeheersysteem.

Airlinq® Online is een professioneel webportaal voor Airmaster ventilatiegroepen, die op het internet zijn aangesloten. Het portaal is een cloud-based dienst, waarbij de servers die de communicatie met de installaties verzorgen zich in de ”cloud” bevinden. Airlinq® Online is ontworpen om ventilatietoepassingen voor één of meer installaties te besturen, te monitoren en te registreren.

Veiligheid

Bij Airmaster streven we naar transparantie, maar ook veiligheid heeft een hoge prioriteit. Daarom wordt alle communicatie veilig gecodeerd. Dat geldt zowel voor communicatie tussen gebruikers en servers als voor communicatie tussen ventilatie-installaties en servers.

Prijsbewuste investering

Vermits de installatie van Airlinq® online erg eenvoudig is en door de klant zelf kan gedaan worden, is het systeem veel goedkoper dan andere gebouwenbeheersystemen. Uiteraard kan Airmaster ondersteuning bieden indien de klant dit wenst!

webportaal

Airmaster Airlinq® Online API

Airmaster introduceert een nieuwe API waarmee het gemakkelijk en financieel aantrekkelijk is om de besturing van Airmaster-ventilatie-units te integreren in gebouwbeheersystemen.

De Airlinq® Online-oplossing van Airmaster wordt nu uitgebreid met een nieuwe API, zodat besturing en bewaking tegelijkertijd OOK kunnen worden uitgevoerd via een traditioneel BMS-systeem, zonder investeringen in dure communicatiemodules zoals KNX, BACnet en dergelijke.

Dit biedt vele voordelen, zoals:

  • Airmaster kan units blijven ondersteunen en bewaken via Airlinq Online
  • Gebruikers en technici kunnen kiezen of ze de gebruikersinterface van Airlinq Online dagelijks willen gebruiken of die van de BMS-leverancier voor het aansturen en bewaken van Airmaster-ventilatie-units
  • Gemeenschappelijke regeling van bijvoorbeeld temperatuursignalen in de ruimte – bespaart energie en zorgt voor comfort omdat de systemen elkaar niet tegenwerken
  • Alarmmeldingen in het BMS-systeem zodat onderhoud effectief en kostenbesparend kan worden gepland

Wie kan de Airlinq Online API gebruiken?

Alle klanten die vanaf nu een Airmaster-ventilatie-unit geïnstalleerd krijgen, of al toegang tot Airlinq® Online hebben geïnstalleerd voor hun Airmaster-ventilatie-units, kunnen nu beschikken over de API. U heeft alleen een loginnaam nodig.

Om te kunnen communiceren met uw BMS is het een vereiste dat dit BMS toegang heeft tot een WEB API. U vindt verdere technische documentatie in deze onlinecatalogus: https://api.airlinq.eu/swagger

Hoe u de API kunt gebruiken

Met de Airlinq® Online API kunnen de gewenste functies van Airlinq Online worden geïntegreerd in een BMS-systeem om een platform te creëren dat alle gegevens bevat die nodig zijn voor de dagelijkse besturing, en dat op een eenvoudige manier.

De Airlinq® Online API is dus een hulpmiddel om de besturing en het beheer van uw ventilatie aan uw wensen aan te passen, gecombineerd met verlichting, verwarming en overige installaties in het gebouw.

Met gebruik van de API kunt u

  • Uw eigen platform ontwerpen
  • Een platform ontwerpen met meerdere geïntegreerde systemen zoals verlichting, verwarming en ventilatie
  • Eenvoudige parameters integreren, zoals waarschuwingen en alarmen op dashboards
  • Een eenvoudige weergave maken van hoe de ventilatie-unit functioneert
Airlinq Online API