Airlinq Online

De decentrale ventilatie-units van Airmaster kunnen individueel worden bestuurd met bijvoorbeeld een Orbit of een Viva paneel in elke ruimte. Maar bij een groot aantal ventilatie-units is een centrale besturing veel praktischer. Daarom bieden wij Airlinq Online om de ventilatiegroepen centraal te kunnen besturen en beheren. Met onze Airlinq Online API heeft u bovendien de mogelijkheid om de regeling van Airmaster decentrale ventilatie-units te integreren in uw gebouwenbeheersysteem.

Een volledig overzicht van uw installatie

Airlinq Online is via een webbrowser van overal toegangkelijk. Het is een solide toepassing, die u geld bespaart en tegelijkertijd zorgt voor een maximale betrouwbaarheid van uw ventilatiesysteem. Met een paar klikken kunt u verschillende ventilatienetwerken tegelijkertijd beheren.

Nadat u heeft ingelogd op Airlinq Online heeft u toegang tot AL uw installaties - waar ter wereld u zich ook bevindt.

Compleet overzicht

Airlinq Online voorziet in uw behoefte aan centraal beheer, terwijl u tegelijkertijd de voordelen van decentrale ventilatie behoudt. Als gemeente, woningcorporatie, vastgoedbeheerder, conciërge en eindgebruiker krijgt u snel een overzicht van al uw ventilatiesystemen.

Administrator

Als administrator bij een woningcorporatie of vastgoedbeheerder is het mogelijk om de status van alle ventilatiegroepen constant in de gaten te houden. Dat kan ook als de ventilatiegroepen zich in verschillende gebouwen bevinden. Airlinq Online geeft u een snel en veilig overzicht van de werking van de ventilatiegroepen en u kan alle parameters vanop afstand aanpassen indien dit nodig is. Zo worden er tijdens het gebruik geen onnodige energie en geld verkwist.

Operator

Als operator kunt u bijv. de bedrijfsstatus, luchtvolume, inblaastemperatuur, alarmen en het CO2 niveau bekijken en aanpassen. Bovendien kan u ook een datalog genereren.

Conciërge

Wellicht heeft u één of meer onderhoudsmedewerkers/conciërges in dienst, die ook toegang moeten krijgen tot Airlinq Online, maar die niet dezelfde rechten hoeven te hebben als u. Als operator kunt u naar eigen behoefte rechten instellen en toekennen. U kunt deze rechten toekennen tot maximaal uw eigen niveau.

Eindgebruiker

Als eindgebruiker krijgt u uitsluitend toegang tot de ventilatie-installatie(s) in het gebouw waarin u zich bevindt. U kunt zien hoe de installatie functioneert en kunt o.a. het luchtvolume aanpassen.

Airlinq Online Pile NL
Volledige ondersteuning van Airmaster

Volledige ondersteuning van Airmaster

Als wij bij Airmaster inloggen op Airlinq Online, kunnen we vanop afstand ondersteuning bieden voor al uw ventilatie-installaties. 

Vermits we toegang hebben tot alle functies en parameters, hebben we een volledig overzicht van alle Airmaster installaties en kunnen we u onmiddellijk helpen indien nodig. De enige vereiste is dat uw ventilatiesysteem via een kabel of met een draadloze verbinding met het internet is verbonden.

Servicepartner

Airmaster en u als klant heeft de keuze om samen te werken met verschillende service partners. Wilt u Airlinq Online niet zelf gaan gebruiken, dan kunt u ervoor kiezen om deze taak uit te besteden. Uw service partner krijgt dan in uw plaats toegang tot het Airlinq online systeem.

Gebruiksvriendelijk platform

Met Airmaster Airlinq® Online kan u snel en eenvoudig uw ventilatiesysteem beheren en aanpassen.

U heeft de volledige controle over de toepassing! Daarom hebben we veel aandacht besteed aan de samenstelling en layout van het gebruikersplatform. Zowel via pc, tablet als smartphone krijgt u een duidelijk overzicht van de werking van uw ventilatiesysteem.

Wie, wat en wanneer?

Alleen de parameters die noodzakelijk zijn voor de betreffende gebruiker zijn zichtbaar, zodat u een beter overzicht heeft.

De gebruikersomgeving is eenvoudig en overzichtelijk. Hij geeft een snel overzicht en maakt het mogelijk om sensoren, energiemeters, ventilatiesnelheden, temperaturen etc. te monitoren.

Het is bijv. mogelijk om

 • Alle ventilatiegroepen tegelijkertijd op te starten/te stoppen
 • Op alle ventilatiegroepen tegelijkertijd nachtkoeling in te stellen
 • Alle ventilatiegroepen tegelijkertijd in de "vakantiemodus" te zetten

 

Als u inlogt op Airlinq Online ziet u altijd eerst een beheerpagina. De beheerpagina geeft u een compleet overzicht over al uw ventilatiegroepen.

Aanpasbare gebruikersniveaus

Gezamenlijk bepalen we wie toegang moet krijgen tot wat. De gebruikersomgeving is dusdanig opgebouwd, dat de toegang in een hiërarchisch aflopende richting wordt beperkt. Gebruikers krijgen via een toegewezen rol toegang tot een bepaalde groep en de daarbij horende subgroepen. Men begint altijd op het niveau waarop men is ingelogd. Voor iedere subgroep die wordt gekozen, wordt de lijst met ventilatiegroepen afgebakend.

Zo ziet de gebruikers-omgeving er uit voor een eindgebruiker.

 

Tijd is geld

Dankzij Airmaster Airlinq online bespaart u tijd en dus geld! 

Verhoogde efficiëntie dankzij het webportaal

Of u nu technisch verantwoordelijke, vastgoedbeheerder of conciërge bent, eender wie kan tegelijkertijd ventilatiesystemen op verschillende locaties monitoren. Met Airlinq online hoeft u niet langer voor elke foutmelding ter plaatse te gaan. Dankzij het webportaal kan u alle meldingen en alarmen vanop afstand bekijken en dit bespaart u tijd en geld.

Goedkoper onderhoud

Via het Airlinq online systeem worden automatisch bepaalde alarmen geactiveerd. Het systeem analyseert alle data en geeft bv. door wanneer de filters moeten vervangen worden. Foutmeldingen kunnen ook per mail doorgestuurd worden. U kan ervoor kiezen om na elk online filter-alarm automatisch nieuwe filters te laten opsturen voor uw ventilatiegroepen.

Snel en eenvoudig grafieken maken

Met Airlinq Online kunt u zelf verschillende grafieken met gebruiksdata ontwerpen en samenstellen. U kunt data van verschillende ventilatiegroepen combineren in een grafiek, zodat u deze kunt vergelijken. De data kunnen worden opgeslagen en in een Excelbestand worden gezet, zodat u er verder mee kunt werken. Bovendien kunt u ook een PDF voor extern gebruik genereren.

Informatie is ook een product

Met Airlinq Online hebben we samen erg veel mogelijkheden. Via het online systeem kunnen we steeds meer kennis verzamelen over de werking van onze ventilatiegroepen en kunnen alle parameters geoptimaliseerd worden. Deze kennis maakt ons product nog waardevoller, zowel voor u als voor ons. Airlinq Online is niet enkel een product, maar een oplossing die op een veilige manier een goed binnenklimaat garandeert.

Airlinq-Online-co2-level.jpg
Log in en u kunt aan de slag

De decentrale ventilatie-units van Airmaster kunnen optioneel worden uitgerust met een ethernetmodule.

Activering van de ethernetmodule

Om toegang te krijgen tot Airlinq Online dient de ethernetmodule geactiveerd te worden. Activering van de ethernetmodule kan zowel bij de bestelling van de ventilatiegroepen als na de plaatsing. Het activeren van de ethernetmodule betekent een kleine meerkost. 

Wij helpen u met opstarten

Bij de opstart van de installatie ontvangt u een volledige Airlinq Online gebruikershandleiding, maar indien gewenst kunnen wij u ook een volledige opstart vanop afstand aanbieden.

Ondersteuning vanop afstand

Indien u ondersteuning vanop afstand nodig heeft, bieden wij die aan voor een vaste uurprijs. 

Data-analyse

Airmaster biedt als extra service ook een volledige analyse van uw verbruiksdata aan zodat u uw installatie kan optimaliseren en uw energieverbruik naar omlaag kan brengen. Ook hier gelden vaste uurtarieven.

Ethernet module na plaatsing

In elke Airmaster unit met een Airlinq besturingssysteem kan achteraf een ethernetmodule bijgeplaatst worden. Het is m.a.w mogelijk om het Airlinq online systeem te integreren in oudere, bestaande installaties. Dus als u al een ventilatie-installatie heeft, maar graag toegang wilt krijgen tot Airlinq Online, kunt u dat natuurlijk ook krijgen. De prijs voor het bijplaatsen van een ethernet module in een bestaande unit kan u bij ons opvragen!

 

Mand Tablet EN
Veilige Communicatie

Uw firewall beschermt u en uw data tegen aanvallen van buitenaf door alle inkomende en uitgaande communicatie te monitoren en te bewaken.

Communicatie in uitgaande richting

De communicatie tussen de ventilatiegroepen en de Airlinq Online servers begint altijd in uitgaande richting. De meeste firewall-instellingen laten communicatie met een extern apparaat toe, wanneer de communicatie wordt opgestart door een apparaat (hier: ethernetmodem in de in de unit) dat zich binnen het netwerk bevindt / in uitgaande richting communiceert. 

Airmaster vindt veiligheid en een goede dienst-verlening erg belangrijk. Daarom werken we voor de hosting van de Airlinq Online servers samen met de beste aanbieders in de markt. Onze partner, Microsoft Gold Hosting Certified Partner, is gecertificeerd lid van branchevereniging BFIH.

Veilige toegang / Login

De communicatie tussen de pc, tablet of smartphone die u gebruikt en het Airlinq Online portal wordt gecodeerd. Ook de communicatie tussen de Airlinq Online servers en de afzonderlijke Airmaster ventilatie-installaties wordt gecodeerd. 

Verbinding tot het internet maken met een standaard netwerkkabel

In dit geval wordt toegang tot Airlinq Online gegeven door elke unit met een  standaard netwerkkabel (min. Cat 5e) tot het internet te verbinden. Dit betekent dat elke unit afzonderlijk met het internet verbonden moet worden, of er kan ook een switch gebruikt worden.

Airlinq Online netwerkverbinding

1) De ventilatiegroep (ethernetmodem) verstuurt met gelijke tussenpozen een "status-update" door de firewall naar het internet en naar de servers (gateway) - deze uitgaande communicatie is tegelijkertijd ook een verzoek aan de servers om eventuele wijzigingen te melden.

2) De servers loggen deze status en als er wijziging-en in de parameters moeten worden doorgevoerd, sturen de servers een "retour-antwoord" naar de ventilatiegroepen (ethernetmodem).

Airlinq® Online combineren met een Airlinq BMS netwerk

Er wordt verbinding met Airlinq Online gemaakt door slechts 1 unit die zich in het Airlinq BMS netwerk bevindt te verbinden met het internet via een standaard netwerkkabel ( min Cat 5e). De RS485 bus die gebruikt wordt om de verschillende ventilatiegroepen in een Airlinq BMS netwerk met elkaar te verbinden, zal met Airlinq Online communiceren. In dit geval moet er slechts 1 unit uit het Airlinq BMS netwerk met het internet verbonden worden. Het is ook mogelijk om verbinding met het internet te maken via de GSM . In een Airlinq BMS netwerk kunnen tot 20 ventilatiegroepen met elkaar verbonden worden.

Airlinq BMS

Persoonsgegevens

Airlinq Online voldoet aan de EU-regels en we geven graag advies over de manier waarop u ervoor zorgt dat u aan deze regels voldoet.

Airlinq Online is een professioneel webportaal voor Airmaster ventilatiegroepen, die op het internet zijn aangesloten. Het portaal is een cloud-based dienst, waarbij de servers die de communicatie met de installaties verzorgen zich in de ”cloud” bevinden. Airlinq Online is ontworpen om ventilatietoepassingen voor één of meer installaties te besturen, te monitoren en te registreren.

Veiligheid

Bij Airmaster streven we naar transparantie, maar ook veiligheid heeft een hoge prioriteit. Daarom wordt alle communicatie veilig gecodeerd. Dat geldt zowel voor communicatie tussen gebruikers en servers als voor communicatie tussen ventilatie-installaties en servers.

Prijsbewuste investering

Vermits de installatie van Airlinq online erg eenvoudig is en door de klant zelf kan gedaan worden, is het systeem veel goedkoper dan andere gebouwenbeheersystemen. Uiteraard kan Airmaster ondersteuning bieden indien de klant dit wenst!

webportaal

Airmaster Airlinq Online API

Airmaster introduceert een nieuwe API waarmee het gemakkelijk en financieel aantrekkelijk is om de besturing van Airmaster-ventilatie-units te integreren in gebouwbeheersystemen.

De Airlinq Online-oplossing van Airmaster wordt nu uitgebreid met een nieuwe API, zodat besturing en bewaking tegelijkertijd OOK kunnen worden uitgevoerd via een traditioneel BMS-systeem, zonder investeringen in dure communicatiemodules zoals KNX, BACnet en dergelijke.

Dit biedt vele voordelen, zoals:

 • Airmaster kan units blijven ondersteunen en bewaken via Airlinq Online
 • Gebruikers en technici kunnen kiezen of ze de gebruikersinterface van Airlinq Online dagelijks willen gebruiken of die van de BMS-leverancier voor het aansturen en bewaken van Airmaster-ventilatie-units
 • Gemeenschappelijke regeling van bijvoorbeeld temperatuursignalen in de ruimte – bespaart energie en zorgt voor comfort omdat de systemen elkaar niet tegenwerken
 • Alarmmeldingen in het BMS-systeem zodat onderhoud effectief en kostenbesparend kan worden gepland

Wie kan de Airlinq Online API gebruiken?

Alle klanten die vanaf nu een Airmaster-ventilatie-unit geïnstalleerd krijgen, of al toegang tot Airlinq Online hebben geïnstalleerd voor hun Airmaster-ventilatie-units, kunnen nu beschikken over de API. U heeft alleen een loginnaam nodig.

Om te kunnen communiceren met uw BMS is het een vereiste dat dit BMS toegang heeft tot een WEB API. U vindt verdere technische documentatie in deze onlinecatalogus: https://api.airlinq.eu/swagger

Hoe u de API kunt gebruiken

Met de Airlinq Online API kunnen de gewenste functies van Airlinq Online worden geïntegreerd in een BMS-systeem om een platform te creëren dat alle gegevens bevat die nodig zijn voor de dagelijkse besturing, en dat op een eenvoudige manier.

De Airlinq Online API is dus een hulpmiddel om de besturing en het beheer van uw ventilatie aan uw wensen aan te passen, gecombineerd met verlichting, verwarming en overige installaties in het gebouw.

Met gebruik van de API kunt u

 • Uw eigen platform ontwerpen
 • Een platform ontwerpen met meerdere geïntegreerde systemen zoals verlichting, verwarming en ventilatie
 • Eenvoudige parameters integreren, zoals waarschuwingen en alarmen op dashboards
 • Een eenvoudige weergave maken van hoe de ventilatie-unit functioneert
Airlinq Online API