Airmaster ontwikkelt VOS-sensoren in samenwerking met Realdania.

Kunnen Airmaster ventilatiegroepen gestuurd worden volgens de concentratie VOS? Om daar achter te komen is er in 2019 een project gestart met steun van Realdania. Het VOS-project van Airmaster is nu zo ver gevorderd dat het in samenwerking met het Deens Technologisch Instituut in het veld getest wordt op een school in de stad Aarhus en later dit jaar zal de nieuwe vraaggestuurde regeling van Airmaster-ventilatiegroepen op de mark gelanceerd worden.
Indeklima Skole

Een goed binnenklimaat in schoolgebouwen leidt tot betere leerprestaties en gezondere kinderen

De Deense non-profitorganisatie Realdania heeft in 2019 vijf projecten geselecteerd die samen 5 miljoen Deense kronen (ruim 650.000 euro) krijgen voor het ontwikkelen, testen en documenteren van innovatieve oplossingen ter verbetering van de luchtkwaliteit in klaslokalen.

Realdania heeft het project van Airmaster rond vluchtige organische stoffen (VOS) uitgekozen als één van deze projecten. VOS zijn organische stoffen die gemakkelijk verdampen en die bijvoorbeeld afkomstig zijn van schoonmaakmiddelen, bouwmaterialen, industriële processen, cosmetica en lichaamsprocessen bij mensen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze stoffen, die in vrij kleine concentraties voorkomen in de lucht, waarschijnlijk bepalend zijn voor hoe mensen de luchtkwaliteit ervaren en dat ze een rol spelen bij ons geestelijk welzijn.

“De projecten die we gekozen hebben om te steunen zijn allemaal innovatieve oplossingen die een grote kans maken om de luchtkwaliteit in klaslokalen aanzienlijk te verbeteren. En ze kunnen allemaal een steuntje in de rug gebruiken om hun doel te bereiken. We verheugen ons erop om ze in scholen te kunnen testen. We hopen met de resultaten van deze projecten gemeente – en stadsbesturen en ingenieurs meer middelen te geven om het binnenklimaat op scholen te verbeteren,” zegt Stig Hessellund, projectleider bij Realdania.

Op maat ventileren op basis van VOS

Aangezien de concentraties VOS en CO2 niet altijd gelijk opgaan, kan het relevant zijn om een afzonderlijke sturing te hebben om te ventileren op basis van de concentratie VOS.  Of nog beter, op basis van zowel VOS als de CO2-concentratie. Het voordeel voor leerlingen en leerkrachten is dat de luchtverversing gestuurd wordt volgens meerdere relevante parameters.

Dit door Realdania gesteunde project moet helpen vaststellen of het mogelijk is om de ventilatie op een efficiënte manier te sturen op basis van de concentratie VOS.

Resultaten

Het project heeft aangetoond dat het wel degelijk zinvol is om de ventilatie te regelen op basis van de concentratie VOS. Tijdens het project is bijvoorbeeld  gebleken dat de concentratie VOS meer plotselinge uitschieters heeft dan de concentratie CO2, waardoor er andere eisen gesteld worden aan de sturing van de ventilatie.

Het VOS-project is nu zo ver gevorderd dat het in samenwerking met het Deens Technologisch Instituut in het veld getest wordt op een school in de stad Aarhus. Momenteel worden de laatste aanpassingen gedaan en normaal gezien wordt deze nieuwe vraaggestuurde regeling voor Airmaster units later dit jaar gelanceerd.

Klaar voor luchtverandering

Bij Airmaster zijn we ‘decentraal’ met hart en ziel. Omdat wij veruit het beste binnenklimaat en daarmee het beste welbehagen kunnen creëren wanneer we feeling hebben met de individuele ruimte en haar gebruikers – en omdat wij de ambitie hebben om steeds beter te worden in wat wij doen en maken.

Nieuwsbrief