Subsidies voor ventilatie in Nederland

Informatie over veilige ventilatie in scholen en de subsidies die aangevraagd kunnen worden vanaf 4 januari 2021:
subsidies voor ventilatie

Graag willen wij u als Airmaster goed informeren over de subsidies voor ventilatie die gemeentebesturen kunnen aanvragen vanaf 4 januari 2021. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Arie Slob kondigde enkele maanden geleden aan dat hij subsidies ging vrijmaken om de luchtkwaliteit in bestaande schoolgebouwen te verbeteren.

Nadat uit verschillende luchtkwaliteitsmetingen bleek dat de wettelijke ventilatie-eisen in vele schoolgebouwen niet gehaald werden, besloot de Nederlandse overheid om 360 miljoen euro aan subsidies vrij te maken voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

Een goed werkend ventilatiesysteem helpt namelijk om klaslokalen coronaproof te maken en zorgt er dus voor dat onze kinderen naar school kunnen blijven gaan!

Onlangs werd bekend gemaakt dat u vanaf 4 januari 2021 via de gemeente een dossieraanvraag kan indienen.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies?

 • Na aanpassingen dient uw ventilatiesysteem te voldoen aan volgende eisen:
  • De ventilatie-eisen voor scholen gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die
   is aangevraagd voor 1 april 2012 vragen dat er een luchtverversing van ten minste 6 dm3/sec per
   persoon is of dat de CO2 concentratie maximaal 1200 ppm bedraagt ( = Frisse scholen Klasse C)
  • De ventilatie-eisen voor scholen gebouwd op grond van een omgevingsvergunning op of na 1 april
   2012 vragen dat er een luchtverversing van ten minste 8,5 dm3/sec per persoon is of dat de CO2
   concentratie maximaal 950 ppm bedraagt. ( = Frisse scholen Klasse B)

 

 • Per klaslokaal moet een kooldioxide meter voorzien worden die alle gegevens ten minste gedurende
  1 jaar bewaart.

 

 • Het energieverbruik van de ventilatie-installatie moet gemonitored en geregistreerd worden.

 

U kan een onbeperkt aantal aanvragen indienen tussen 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 via het aanvraagformulier op mijn.rvo.nl.

De Handreiking van het Ruimte OK kenniscentrum is een handige tool voor scholen en gebouwenbeheerders om hun bestaande ventilatiesysteem te optimaliseren of om een oplossing te vinden voor slecht of niet geventileerde lokalen:

Samen de ventilatie op scholen aanpakken?

Airmaster wil samen met u klaslokalen met geen of onvoldoende ventilatie, voorzien van een goed
werkend de-centraal ventilatiesysteem. De units zijn 100% veilig, aangezien luchtstromen gescheiden worden en dus geen overdracht van het virus via het ventilatiesysteem kan plaatsvinden. Er is dus geen sprake van recirculatie.

Airmaster biedt een oplossing op maat om te voldoen aan Frisse scholen Klasse B en Frisse scholen Klasse C:

Frisse scholen Klasse C: AM 800

Met een geluidsniveau < 35dB(A) bij een capaciteit van 725 m3/u valt deze unit ruim binnen de normen van Frisse scholen Klasse C.

 

Frisse scholen Klasse B: AM 1000

Met een geluidsniveau < 33dB(A) bij een capaciteit van 950 m3/u valt deze unit ruim binnen de normen van Frisse scholen Klasse B.

AM 1000 klasse ventilatie Frisse scholen klasse B

Airmaster AM 1000 klasse-ventilatie

CO2 report

Airlinq Online - CO2 concentratie

COconcentratie en energieverbruik eenvoudig monitoren?

Elke Airmaster ventilatie-unit is standaard voorzien van een ingebouwde CO2 meter en energiemeter.

Dankzij het Airlinq Online webportaal worden alle data bewaard in de cloud en kan u snel en eenvoudig luchtkwaliteitsrapporten maken en het energieverbruik opvolgen.

 

Klik hier voor alle informatie betreffende de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) :

Graag hulp bij het bekijken en berekenen van uw ventilatieproject ?

Airmaster speelt kort op de bal! Onze specialisten staan paraat om te helpen met vragen over de plaatsing, het in bedrijf stellen of het onderhoud van onze ventilatie-units.