IKC Berkelwijk kiest bewust voor decentraal ventileren

In het gebouw zijn 23 decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning gemonteerd. Kantoren en kleinere ruimtes kregen een Airmaster 300, voor middelgrote vertrekken als het kinderdagverblijf met slaapkamertjes werd de Airmaster 800 geïnstalleerd en in de grootste ruimten hangt een Airmaster 1000.
Berkelwijk ventilatie

Medio vorig jaar was de sleuteloverdracht van het nieuwe Integraal Kind Centrum Berkelwijk in Leusden. Het duurzame gebouw in de lommerrijke omgeving huisvest twee basisscholen en een kinderdagverblijf, is all - electric gebouwd en voldoet aan Frisse Scholen Klasse B. Bert Boeijink, directeur van Bloemendal Bouw rijdt er nog regelmatig langs – hij woont in de buurt. 

“Onze mensen komen hier sowieso nog op bezoek. Wij waren niet alleen verantwoordelijk voor de bouwkundige en installatietechnische realisatie, we verzorgen ook twintig jaar het onderhoud, al gebeurt de meeste monitoring op afstand.”

Het rechthoekige en met witte en lichtgroene tinten afgewerkte kindcentrum is nu een jaar in gebruik en functioneert naar volle tevredenheid, al kun je in Corona-tijd nog steeds niet helemaal van normale bedrijfsvoering spreken. Boeijink: “We kunnen al wel constateren dat de school beduidend minder energie verbruikt dan voorzien, en dan is het energiegebruik tijdens de bouw nog inbegrepen. Dat is onder meer bereikt met een luchtdichte schil, 308 zonnepanelen op het platte dak en 23 decentrale Airmaster ventilatie-units die in capaciteit variëren van 300 tot 1000 m3 per uur.”

Integraal Kind Centrum Berkelwijk

Het rechthoekige en met witte en lichtgroene tinten afgewerkte kindcentrum is nu een jaar in gebruik.

Geen koeling nodig

Belangrijk aspect van het ontwerp is de oriëntatie van het gebouw. “De meeste lokalen aan de zonnige zijden en profiteren van natuurlijke warmte”, legt Boeijink uit. “Alleen op de verdieping liggen enkele lokalen op het noordwesten. Koeling wordt geregeld met zonwering en ventileren, in de warmste perioden aangevuld met nachtspoeling. Bovendien zorgen bomen voor beschutting en houden de hoge isolatiewaarden van dak en gevel de temperatuur onder controle. De ventilatie-units zijn daarom niet uitgevoerd met koeling.”

Bewuste keuze voor decentraal

Voor IKC Berkelwijk is een bewuste keuze gemaakt voor decentrale ventilatie-units. Boeijink: “Centrale installaties vragen om veel grote kanalen en die worden steeds duurder. Liever hang ik de machines op de plek waar ze moeten werken, in de ruimtes, met alleen roosters in de gevel voor aan- en afvoer van lucht. Een ander voordeel is dat we het dak vrij konden houden van grote installaties. Daar zie je nu alleen de lichthappers bovenuit steken en we konden het hele dakvlak gebruiken voor PV-panelen.”

Open structuur

Bloemendal Bouw onderhoudt al lange tijd een samenwerking met Airmaster en voorloper Itho. Boeijnk: “Niet alleen omdat ze efficiënte, stille ventilatie-units leveren, ook omdat we met elkaar continu blijven nadenken over verbeteringen. Het IKC Berkelwijk heeft bijvoorbeeld niet de traditionele lokalenstructuur, maar is heel open. Je moet dus goed bedenken waar je units ophangt om menging tussen niveaus te beperken. Dat is van tevoren allemaal digitaal uitgedacht met Airmaster waarbij met alle obstakels en plafondvormen rekening is gehouden. Er werden zo weinig mogelijk dingen aan het plafond opgehangen om een goede luchtverdeling te garanderen.”

Fluisterstille werking

In het gebouw zijn 23 decentrale ventilatie-units met warmteterugwinning gemonteerd. Kantoren en kleinere ruimtes kregen een Airmaster 300, voor middelgrote vertrekken als het kinderdagverblijf met slaapkamertjes werd de Airmaster 800 geïnstalleerd en in de grootste ruimten hangt een Airmaster 1000.

Boeijink: “Ook die laatste voldoet nog ruimschoots aan de Frisse Scholen B geluidsnorm. Daarvoor zorgen de ingebouwde luidsprekers en microfoons die laagfrequente en irriterende geluiden wegnemen door tegengeluid te maken. Een grote geluidsisolerende omkasting is dan niet nodig. En tijdens de koudste dag in februari (-15°C; red.) hebben we kunnen constateren dat de temperatuur nog steeds de gewenste 21 graden haalde. We kunnen dit allemaal monitoren via het GBS dat via de schoolserver met ons verbonden is.”

Ook de grootste unit voldoet nog ruimschoots aan de Frisse Scholen Klasse B geluidsnorm