Informatie voor schoolleiders over ventilatie en COVID-19

Welke maatregelen betreffende ventilatie zijn belangrijk om de kinderen en leerkrachten een gezond en veilig binnenklimaat te bieden en de kans op besmettingen te verkleinen?
Frisse Lucht Ventilatie

Voor scholen met natuurlijke ventilatie geldt:

Luchten, luchten en luchten. Zet ramen en deuren open, vóór, tijdens en na schooltijd.

Centrale en decentrale mechanische ventilatie:

De ventilatie in een klaslokaal kan op twee manieren uitgevoerd worden: centraal of decentraal.

 

Centrale ventilatie:

Bij centrale ventilatie wordt een centrale luchtbehandelingskast op het dak of in een binnenruimte geplaatst en wordt de lucht via luchtkanalen naar de lokalen toe- en afgevoerd. Centrale ventilatie wordt vaak toegepast in nieuwbouwscholen, waar de luchtkanalen bij de bouw op de juiste wijze kunnen worden aangelegd. Het voordeel van een centraal ventilatiesysteem is dat de apparatuur centraal wordt geplaatst en niet in de klaslokalen. Daar staat echter tegenover dat aansturing centraal plaatsvindt, waardoor de juiste vraaggestuurde regeling per lokaal erg lastig is. Er zijn ook systemen waar de luchtstromen van verschillende lokalen bij elkaar komen. Indien een centraal systeem in een bestaande school wordt geplaatst zullen de installatiekosten vaak hoger uitvallen en is het juist installeren erg lastig.

 

Decentrale ventilatie:

Apparatuur welke het meest wordt gebruikt bij bestaande scholen is decentrale ventilatie. Elk klaslokaal wordt hierbij voorzien van één eigen ventilatie-unit met een directe buitenlucht-aansluiting waarbij de in en uitgaande luchtstroom van elkaar is gescheiden. De unit regelt het klimaat automatisch op basis van CO2-metingen per ruimte. Een de-centraal ventilatiesysteem is plaatsbaar in vrijwel elk klaslokaal of andere ruimte, aangezien geen aparte luchtkanalen nodig zijn. Hierdoor zijn de installatiekosten vaak lager, is elke ventilatie-unit per ruimte in te stellen en kan ieder lokaal onafhankelijk van elkaar werken.

Airmaster Diagram NL

Indien u Itho Daalderop/Airmaster ventilatie units heeft geldt:

De units zijn uitgerust met warmteterugwinning en kunnen veilig gebruikt worden. De units zijn voorzien van een warmtewisselaar waarin verse lucht en afvoerlucht steeds twee volledig gescheiden luchtstromen blijven. Vervuilde lucht uit het lokaal komt dus nooit in contact met de verse lucht van buiten. Er is dus geen sprake van recirculatie en de filters kunnen geen stof of andere ongewenste elementen opnieuw de ruimte inbrengen.

Airmaster AM 300 Web

Laat de units langer dan normaal ventileren:

De programmeerbare tijdklok en instellingen van de ventilatie units kunnen worden aangepast en de ventilatiehoeveelheid kan hoger ingesteld worden. Wij adviseren om de ventilatie units enkele uren voor en na gebruik op volle capaciteit te laten werken en raden zelfs aan om ze buiten de bedrijfsuren op 30% te laten draaien. Er wordt zo dus niet meer vraaggestuurd maar tijd gestuurd geventileerd.

Filters vervangen?

De filters zorgen dat de lucht van buiten gefilterd wordt en de unit beschermd wordt voor vervuiling uit het lokaal. Sterk vervuilde filters kunnen de capaciteit van de unit beperken en zullen dus de aanvoer van frisse lucht in de ruimte reduceren.

Indien de filters van uw ventilatie units al meer dan 6 maanden niet vervangen zijn, raden wij u aan om vóór ingebruikname van de lokalen onderhoud te laten uitvoeren.

Filter

Hoe nu verder met uw ventilatie units of nieuwe units installeren?

Wij adviseren u om uw onderhoudsfrequentie te controleren en uw onderhoudsinstallateur opdracht te geven de instellingen volgens bovenstaande adviezen aan te passen. Indien u geen onderhoud heeft laten uitvoeren is het nu wel hét moment om dit op te pakken en een installateur hiervoor in te schakelen. En wij willen u graag helpen om een ervaren en deskundige partij hiervoor contact met u te laten opnemen, ook om nieuwe units te installeren.

Een e-mail naar info@airmaster-bv.nl met daarin uw gegevens, de locatie, het aantal units én eventueel het jaar van montage is voldoende.

 

Met vriendelijke groet Airmaster-bv.

Klaar voor luchtverandering

Bij Airmaster zijn we ‘decentraal’ met hart en ziel. Omdat wij veruit het beste binnenklimaat en daarmee het beste welbehagen kunnen creëren wanneer we feeling hebben met de individuele ruimte en haar gebruikers – en omdat wij de ambitie hebben om steeds beter te worden in wat wij doen en maken.

Nieuwsbrief