Spring naar de hoofdinhoud

Decentrale units van Airmaster bevallen goed

Kinderen onderzoeken zelf de richting om op een creatieve manier ‘Wereldwijzer’ te worden. Daar hoort een gezond binnenklimaat bij.

Beter binnenklimaat voor de wereldwijzer.

Beter binnenklimaat voor de wereldwijzer.

Als gevolg van Corona en vervolgens de SUVIS-regeling is er veel aandacht voor goede en gezonde ventilatie. Dat is dan ook de corebusiness van Airmaster, die IKC De Wereldwijzer in Vlaardingen van decentrale ventilatie units voorzag. Schooldomein bezocht de school en sprak daar met directeur Majorie van Dijk, sales manager Phillip Spencer Davies, Benelux country manager Nathalie Duquesne, en projectleider uitvoering Eloy van Zanten van Installatieadviseur A. de Jong. IKC De Wereldwijzer zit in een nog fris ogend gebouw van ongeveer twintig jaar oud dat bij een winkelcentrum staat.

Majorie: “We zijn als integraal kindcentrum kleurrijk met veel nationaliteiten en daarmee een afspiegeling van deze wijk. Westwijk is een uitdagende wijk met veel culturen en niveaus. Er is op sociaal gebied veel te doen bij de gezinnen thuis wat invloed heeft op wat we hier in de Wereldwijzer doen. Het is een fijn gebouw, maar met zijn klaslokalen en gangen natuurlijk gedateerd. We hebben geen open leeromgevingen, waardoor we wat makkelijker ons lerarentekort zouden kunnen opvangen. We hebben onze gangen als speelleerstraat ingericht en benutten alle hoeken. Kinderen leren vanuit het spelen en bewegen, dus wil je plekken binnen en buiten waar kinderen en peuters kunnen spelen.”

Binnenklimaat verbeteren

Binnenklimaat verbeteren

De gemeente Vlaardingen besloot in navolging van het landelijk initiatief om alle scholen op het gebied van ventilatie te verbeteren. Want het binnenklimaat was op veel scholen slecht.

“Dat is nu verleden tijd”, vertelt Phillip, “de units zijn makkelijk te installeren en de ophanging is bijgeleverd. Ze zijn gemaakt om niet op te vallen en passen esthetisch onder het plafond. Door hun neutrale kleur vallen ze niet op.

Elroy knikt: ”Wij hebben de opdracht gekregen om het binnenklimaat op de 19 scholen te verbeteren. Het gaat om gebouwen van verschillende leeftijden die we op het niveau van Frisse Scholen B brengen. We hebben in de vijftien lokalen van de Wereldwijzer in een periode van zeven weken elke week twee decentrale WTW units in de lokalen gehangen, samen met een kanaal naar buiten. Het is een kwestie van ophangen, een kanaal naar buiten met een mooi rooster maken en de iPad ophangen. We hebben verder ledverlichting aangebracht en de toiletten aangepakt. Eind januari zijn we begonnen en in zeven weken waren we klaar.”

Constant op groen

“We merken dat de collega’s blij zijn”, vertelt Majorie; “er zaten wel roosters in de gangen, maar die werkten niet goed. Het team had het vaak of te warm of te koud. En met te veel kinderen in een lokaal ging de CO2 meter al snel op rood. In het begin keken collega’s wel even tegen de kasten aan, die aan de achterkant van

Phillip Spencer Davies, Majorie Van Dijk, Eloy Van Zanten IMG 7804
elk lokaal tegen het plafond zijn gehangen. Maar eigenlijk went het erg snel en vallen ze niet echt op. Via een iPad aan de wand kunnen ze de installatie bedienen, maar eigenlijk hoeft er bijna niets gedaan te worden. Het is een kwestie van aan- en uitzetten en in de vakantie de periode invoeren. Nu blijven de meters constant op groen staan wanneer het lokaal vol is. De samenwerking met de installateur ging erg goed; de kinderen stonden voorop en het onderwijsproces kon ook gewoon doorgaan.”

“Onze decentrale eenheden zijn ook uniek omdat ze zo stil zijn. Het apparaat meet zelf de CO2 in de lucht en slaat aan en weer af wanneer dat nodig is”
Exploitatielasten laag

“We werken graag samen met Airmaster”, vertelt Elroy; “de kwaliteit van de decentrale units is goed, net als de service; de leveringen zijn altijd op tijd waardoor we de planning halen.” “Airmaster is al dertig jaar bezig met de verbetering van het binnenklimaat op de scholen”, legt Nathalie uit; “de decentrale units hebben een laag elektrisch verbruik om ook de exploitatielasten laag te houden. Onze decentrale eenheden zijn ook uniek omdat ze zo stil zijn. Het apparaat meet zelf de CO2 in de lucht en slaat aan en weer af wanneer dat nodig is. Oude lucht wordt afgezogen en verse lucht ingeblazen, waardoor er geen recirculatie van oude lucht is. Hoe meer ventilatie, hoe minder virussen zich kunnen verspreiden.

"Frisse lucht maakt de leeromgeving ook gezonder. Er zijn natuurlijk veel centrale systemen, maar onze ervaring is dat het lastiger is om deze zonder veel bijkomende werkzaamheden in een bestaand gebouw te integreren. Het grote voordeel van decentraal ventileren is dat het een simpel systeem is dat je makkelijk in het lokaal zelf kan plaatsen. Bovendien heb je ook niet altijd ruimte op het dak of de mogelijkheid om al die leidingen door het gebouw te leggen.” Phillip knikt: “Het mooie is inderdaad dat je verbouwt wanneer de school in gebruik blijft. Als de units hangen geef ik altijd uitleg over de werking van het systeem aan de medewerkers en steevast komt de vraag of het raam nog open mag. Natuurlijk mag dat, maar het is niet nodig om het binnenklimaat op peil te houden. Dat regelt de decentrale unit helemaal.” Directeur Majorie gaat op korte termijn met pensioen en wordt opgevolgd door de nieuwe directeur Jop van der Linden: “Ik ben blij met deze gezonde leeromgeving en heb zin om de volgende stappen met IKC de Wereldwijzer te zetten.”

Tekst: Sibo Arbeek