Ook kleuterschool De Linde maakt werk van meer frisse lucht

Kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool de Linde te Zarren kiest voor een beter binnenklimaat.
Kleuterschool 1000X500

De 74 kleuters van kleuterschool De Linde te Zarren kunnen sinds enkele maanden genieten van schonere lucht in hun schoolomgeving. Na de vernieuwing van de stookplaats, besliste de gemeente om ook werk te maken van een betere binnenluchtkwaliteit in de school.

De kwaliteit van de binnenlucht is in de meeste scholen veel slechter dan de kwaliteit van de buitenlucht: dit komt enerzijds door stoffen die vrijkomen uit schoonmaakproducten, muurverf, nieuwe meubels, e.d. en anderzijds door een te hoog CO2 gehalte omdat de klaslokalen niet goed verlucht worden.

Kinderen zijn veel gevoeliger dan volwassenen voor schadelijke stoffen die ze inademen en een slecht binnenklimaat kan leiden tot prikkelbaarheid, vermoeidheid en tot een toename van allergieën en infectieziekten.

Wat zijn de voordelen van decentrale ventilatiesysteem D?

Bij renovaties is het niet evident om een ‘klassiek’ ventilatiesysteem D met kanalen in een bestaand gebouw te integreren: eerst en vooral moet er een plaats voor de luchtgroep gevonden worden (meestal wordt dan gekozen voor het dak) en vervolgens moeten er door het hele gebouw kanalen getrokken worden. Dit houdt in dat het hele gebouw gestript moet worden en dat de leerlingen elders moeten ondergebracht worden omdat de klaslokalen voor lange tijd onbruikbaar zijn.

Dit is een dure onderneming en het is praktisch meestal niet haalbaar.

Het studiebureau en de gemeente besloten daarom om te kiezen voor de decentrale klasse ventilatie van Airmaster. Deze units van Deense makelij zijn ontworpen om in de ruimte zelf geplaatst te worden en vergen geen grote structurele aanpassingen van het gebouw.

Airmaster biedt bovendien een uitgebreid gamma aan van units die ofwel opgehangen kunnen worden, ofwel op de grond geplaatst worden. De maximale capaciteit varieert van 147 m3/u tot 1300 m3/u, dus er wordt een oplossing geboden voor zowel grote als kleine ruimtes.

In Zarren moesten verschillende types ruimte geventileerd worden en er werden dus verschillende modellen geïnstalleerd:

In de turnzaal werden 2 Airmaster units met elk een capaciteit van 550 m3/u in opbouw tegen het plafond gehangen.

In de klaslokalen werden units met dezelfde capaciteit geplaatst, maar deze werden 2/3 of 1/3 ingebouwd in het vals-plafond zodat de units minder ‘aanwezig’ zijn in de ruimte.

In het zorglokaal werd een AM150 unit voorzien met een maximale capaciteit van 147 m3/u.

Kleuterschool 350X262 B

Studiebureau Fluvius en Tineke Vanduffel - de verantwoordelijke gebouwenbeheer van de gemeente Kortemark - staken de koppen bij elkaar en beslisten om te kiezen voor een decentraal ventilatiesysteem met warmterecuperatie dat in de ruimte zelf geplaatst kan worden.

Bij al deze units gebeuren toevoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht via de muur.

Enkel in de refter werd een kastmodel AM900 voorzien met dakdoorgang.

De units zijn langs de binnenkant zeer goed geïsoleerd waardoor het geluidsniveau zeer laag ligt. Zelfs als de units op hun maximale capaciteit draaien, zijn ze nauwelijks hoorbaar.

Nathalie Duquesne van Airmaster kwam een CO2 meting doen in de Julesklas van juf Claudia waar dagelijks een 15-tal kleuters aanwezig zijn en de resultaten waren verbluffend: het CO2 gehalte bleef tijdens de hele schooldag onder 900 ppm, wat betekent dat de ventilatiegroep zorgt voor een optimale luchtkwaliteit.

De Linde

Schoolventilatie op maat

Om een optimale luchtkwaliteit en een laag elektrisch verbruik te garanderen, werd in elke Airmaster ventilatie-unit een CO2 sonde geïntegreerd. Dit houdt in dat de units ‘op maat’ ventileren, m.a.w. in functie van de bezetting van de lokalen!

Decentrale ventilatie - Regeling via het gebouwenbeheersysteem

Vermits de verwarming gestuurd wordt via het Priva gebouwenbeheersysteem, werden ook de schoolventilatie op dit systeem aangesloten.

De directeur, Jeroen Tolpe, kan nu alle technieken in zijn gebouw centraal besturen en beheren, wat voor hem een enorme tijdswinst betekent.

Een ander voordeel van het decentrale ventilatiesysteem is het eenvoudige en betaalbare onderhoud: de technische dienst van de gemeente dient enkel 2 x per schooljaar de filters te vervangen.

Vermits er geen kanalen aanwezig zijn, moeten de kanalen niet gereinigd worden door een gespecialiseerde firma – wat een zeer kostelijke zaak is.

Kleuterschool 350X262 A