De J.P. Waale basisschool kiest voor een gezond binnenklimaat

Dankzij de Airmaster ventilatie-oplossing kan de luchtkwaliteit in bestaande schoolgebouwen eenvoudig en snel verbeterd worden, zonder ingrijpende werkzaamheden en zonder de lessen te verstoren.
Gezond binnenklimaat op de Waale basischool

Het nieuws dat ze het pand naast de school mochten gebruiken om leerlingen in onder te brengen, werd in eerste instantie erg positief onthaald door de directie van de J.P. Waale basisschool in Gorinchem.

Het bleek echter snel dat het gebouw dat uit de jaren 30 dateert meer nodig had dan een likje verf om er een prettige leer – en werkomgeving van te maken. Er hing een nare geur en leerkrachten keerden op het einde van de schooldag vaak naar huis met hoofdpijn of waren oververmoeid.

De school besloot om CO2 metingen in de klaslokalen te doen en uit de resultaten bleek dat de CO2 concentraties veel te hoog waren en dat de luchtkwaliteit dus erg slecht was.

De school ging op zoek naar een oplossing voor hun slecht binnenklimaat en koos uiteindelijk voor de decentrale ventilatie-units van Airmaster. Deze ventilatie-units zijn specifiek ontwikkeld voor de ventilatie van klaslokalen en zijn uniek in hun concept omdat ze in de ruimte zelf geplaatst worden. Het ventilatiesysteem van Airmaster is bovendien voorzien van een warmtewisselaar met hoog rendement en van een geïntegreerde CO2 sensor zodat er geventileerd wordt in functie van het aantal aanwezige personen. Dankzij deze ventilatie-oplossing kan de luchtkwaliteit in bestaande schoolgebouwen eenvoudig en snel verbeterd worden, zonder ingrijpende werkzaamheden en zonder de lessen te verstoren.

In de J.P. Waale basisschool zijn ze in elk geval blij met de investering die ze gedaan hebben: dankzij de frisse, gezondere lucht geven zowel leerlingen als leerkrachten aan dat ze zich beter kunnen concentreren en dat ze zich op het einde van de schooldag merkelijk fitter en minder vermoeid voelen.

De directie van de school stond voor een enorme uitdaging om het oude pand om te vormen tot een gezonde, comfortabele leer – en werkplek.

Want gezondheid is van en voor iedereen.

Opdracht volbracht!

Gezond binnenklimaat luchtkwaliteit

Het CO2 gehalte in de ruimte wordt duidelijk aangegeven op het bedieningspaneel . Alle data worden gelogd en kunnen eenvoudig en snel uitgelezen worden.