Hoeveel energie kost het per jaar om een schoollokaal van verse lucht te voorzien?

Een Airmaster decentrale ventilatie-unit kan zorgen voor een gezond en goed binnenklimaat voor een heel schoollokaal met een stroomverbruik van 1 kWh per dag!
Energieverbruik voor klasse ventilatie

Een voorbeeld met een klas van 28 personen…

In een mogelijk voorbeeld wordt een klas van 28 personen voorzien van verse lucht met één Airmaster AM 1000-ventilatie-unit. Bij 200 schooldagen per jaar verbruikt deze unit slechts 200 kWh per jaar voor de ventilatie van het lokaal. Minstens zo interessant om te bekijken, is de warmteterugwinning: hoeveel veel energie recupereert de ventilatie-unit met de warmtewisselaar. De hoge warmteterugwinning houdt in dat de unit meer dan 20 keer zo veel energie terugwint als er gebruikt wordt voor het vervangen van de vervuilde binnenlucht door verse buitenlucht.

Een Airmaster decentrale ventilatie-unit kan met andere woorden zorgen voor een gezond en goed binnenklimaat voor een heel schoollokaal met een stroomverbruik van 1 kWh per dag!

Het voorbeeld hierboven is berekend met een gemiddelde luchthoeveelheid van 760 m3/u, wat overeenkomt met een gemiddelde werking op 80% van het nominale max. vermogen van de unit. De berekening is verder afhankelijk van factoren zoals kamertemperatuur, inblaastemperatuur en gebruikspatronen. In dit voorbeeld draait de unit van 8 tot 16 uur met een constante luchthoeveelheid, maar dat zal in werkelijkheid niet noodzakelijkerwijs zo zijn. Met besturing naar behoefte draait de ventilatie-unit alleen indien dat nodig is. De ventilatie-unit kan bijvoorbeeld zijn uitgerust met een CO2- of bewegingssensor.

Schoolventilatie in alle lokalen

In elk afzonderlijk lokaal worden standalone, slimme ventilatie-units geïnstalleerd. Ze kunnen met elkaar worden verbonden met een centrale besturing, maar ze werken per lokaal als zelfstandige ventilatie-units. Op die manier wordt lucht niet rondgepompt van ruimte naar ruimte. Er wordt alleen rechtstreeks frisse lucht aangevoerd en gebruikte lucht wordt direct vanuit ieder lokaal afgevoerd. Dat schept de beste mogelijkheden om het binnenklimaat afzonderlijk te regelen op basis van de behoefte van elk klaslokaal.

Energieverbruik berekenen

Met behulp van de energiecalculator kunt u het jaarlijkse energieverbruik berekenen voor Airmaster schoolventilatie.

Schoolventilatie berekenen

Met de ventilatiecalculator kunt u ontdekken welke ventilatie-unit of -units wij voor uw project aanbevelen.