@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Een toenemend energetisch bewustzijn

De voorbije jaren is het energetisch bewustzijn bij het grote publiek aanzienlijk gegroeid.
Dus ook in de onderwijssector.
Niet enkel in nieuwbouwprojecten worden energiezuinige technieken gebruikt,
maar ook wat de ‘verduurzaming’ van bestaande schoolgebouwen betreft, zijn we aan een inhaalslag begonnen.

Ventilatiebehoefte berekenen

Met de ventilatiecalculator is het luchtvolume per ruimte eenvoudig berekenen.

Energieverbruik berekenen

Met behulp van de energiecalculator kan het jaarlijkse energieverbruik van Airmaster ventilatie-units berekend worden.

Maattekeningen downloaden

Op onze website zijn de maattekeningen van al onze units, voor snelle integratie in het ontwerp, te downloaden in pdf, dwg of Revit formaat.

 

Gezond en veilig binnenklimaat

Bij het ontwerp van een school zijn begrippen als duurzaamheid en gezondheid
niet langer weg te denken. En hier is nu natuurlijk coronaproof ventileren aan toegevoegd.


Een goede ventilatie was al een belangrijk aandachtspunt bij het bouwen en verbouwen van scholen,
en wordt in de huidige omstandigheden nog belangrijker.Laag energieverbruik

Een optimale, veilige luchtkwaliteit combineren met lage energiekosten is geen eenvoudige opdracht. Bij de decentrale ventilatie-units van Airmaster wordt het energieverbruik tot een minimum beperkt: dankzij de afwezigheid van een uitgebreid luchtkanalennetwerk, zijn er weinig warmteverliezen en bovendien werkt Airmaster met duurzame componenten van goede kwaliteit. Elke unit is ook voorzien van een geïntegreerde CO2 sensor zodat er vraaggestuurd geventileerd kan worden. Er wordt dus geventileerd in functie van het aantal aanwezige personen om energieverspilling door te veel te ventileren te vermijden. Een simpele instelling maakt “over ventileren” in een handomdraai mogelijk, om bijvoorbeeld tijdens pauzes het lokaal nog eens extra te verluchten.

Hoge warmteterugwinning

Airmaster maakt gebruik van hoogwaardige tegenstroom warmtewisselaars met een warmteterugwinning van 85% - gemeten volgens de Europese norm EN308.

Er vindt geen recirculatie plaats: de frisse buitenlucht wordt in de ruimte gebracht en de gebruikte lucht wordt afgevoerd. Beide luchtstromen komen op geen enkel moment met elkaar in contact.

 

Laag geluidsniveau

Een zeer belangrijke parameter bij de keuze voor een ventilatiesysteem is het geluidsniveau.

Airmaster mag zich een specialist noemen wat betreft de ontwikkeling van geluidsarme ventilatie-units. Het Deense bedrijf onderscheidt zich van andere fabrikanten door het gebruiken van actief antigeluid om laagfrequent geluid te dempen. Deze techniek wordt ook in de vliegtuigindustrie al jaren gebruikt en zorgt ervoor dat zelfs de units met een debiet van 1.000 m3/u ook direct in de ruimte geplaatst kunnen worden zonder geluidsoverlast.

De oplossingen van Airmaster zijn bewezen fluisterstil en vallen ruim binnen de geluidsnormen voor scholen.

Intelligente monitoring

Airmaster ventilatie-units kunnen eenvoudig op afstand beheerd en bediend worden via het Airlinq Online webportaal. Dankzij dit online platform kan de werking van de ventilatie-units makkelijk vanop afstand gemonitord worden en kan de eindgebruiker grafieken met data zoals bijvoorbeeld  het CO2 niveau inzien, analyseren en rapporteren.

Met Airlinq Online API werd bovendien een brug gebouwd naar integratie met andere gebouwenbeheersystemen. Dankzij de API kunnen de ventilatie-units makkelijker en tegen een lagere kostprijs gekoppeld worden met andere gebouwenbeheersystemen.

100.000 units geïnstalleerd in klaslokalen

Airmaster is de enige ventilatie fabrikant die zich specifiek richt op het ventileren van klaslokalen. De voorbije jaren zijn in Europa ruim 100.000 decentrale ventilatie-units van Airmaster in klaslokalen geplaatst, in renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Ook in Nederland werden de voorbije 12 jaar erg veel Airmaster units gemonteerd in scholen: Itho Daalderop leverde ruim 10.000 units onder de naam Klasse ventilatie.

De Airmaster units worden in het lokaal zelf geplaatst en vereisen geen complex luchtkanalennetwerk. De installatie is eenvoudig en snel, een unit kan perfect in enkele uren tijd geplaatst en in bedrijf gesteld worden.

Danny van Dorsselaer van Studiebureau technieken Micconsult uit Aalst :

 

Een mooi alternatief voor een centrale luchtgroep in bestaande klaslokalen

Producten

Airmaster biedt een ruim assortiment aan decentrale ventilatie-units die bijzonder vaak in schoolgebouwen toegepast worden.
Op de website zijn alle technische databladen, handleidingen en productinformatie die nodig zijn bij het realiseren van een project eenvoudig terug te vinden.

IoT ventilatie

Monitoring, altijd en overal

Airlinq Online is een Smart Oplossing die beheer vanop afstand mogelijk maakt. Met dit webportaal kunnen Airmaster ventilatie-units altijd en van overal beheerd en bediend worden. Een centraal beheer, met alle voordelen van een decentrale oplossing!

Energiezuinige oplossing

Decentraal ventileren en lagere energiekosten gaan hand in hand.

Geen uitgebreid luchtkanalennetwerk, dus weinig warmteverliezen en geen ‘over’ventilatie dankzij de intelligente, CO2 gestuurde regeling.

energiekosten ventilatie
ventilatie renovatieprojecten

Perfect voor renovatieprojecten

Airmaster biedt een uniek plug & play systeem dat weinig kanaalwerk vereist.

Met deze oplossing kunnen de werkzaamheden lokaal per lokaal gepland worden of kan tijdens een schoolvakantie een hele school of kinderopvang coronaproof gemaakt worden!

Fluisterstille ventilatie

Mensen zijn gevoelig aan geluid, daarom hecht Airmaster erg veel belang aan het vervaardigen van fluisterstille ventilatie.

Airmaster is niet alleen stil in de klas, maar is ook de stilste in zijn klasse.

Fluisterstille ventilatie

België

Download hier alle bestekteksten voor Airmaster ventilatie-units:

Nederland

Download hier alle bestekteksten voor Airmaster ventilatie-units: